Over ons

Vox Delflandiae is een projectensemble en staat onder de artistieke leiding van Koos van Beurden. Op het programma meestal een of meerdere cantates van Johann Sebastian Bach. Voor ieder concert worden koor en orkest samengesteld afhankelijk van de benodigde bezetting. Vox Delflandiae werd opgericht in 1999 en geeft enige malen per jaar een concert. Vox Delflandiae wil deze concerten laagdrempelig houden en vraagt om die reden géén entreegeld. Maar wel wordt onze bezoekers gevraagd om een royale /vrije bijdrage, zodat deze concerten betaalbaar kunnen blijven.

Meezingen
Iedere geïnteresseerde koorzanger kan zich aanmelden bij de dirigent (zie hieronder). En tegen een bescheiden deelnemersbijdrage kan men aan een (of meerdere) projectconcert(en) meewerken. Instuderen van het programma gaat in de kortst mogelijke tijd. We werken dus met ervaren zangers en instrumentalisten. Het orkest repeteert het onderhanden werk op de zondagmiddag een week voorafgaande aan de uitvoering meteen met koor en solisten. Voorafgaande aan het concert is er de generale repetitie.

Sponsors van Vox Delflandiae
Loswal De Bonnen

Vox Delflandiae werkt sinds 2013 als zelfstandige ‘Stichting Vox Delflandiae‘ onder Kamer van Koophandel nummer: 57178569.